Benne Koeltechniek
Nieuweweg 2
4133 RC Vianen
Tel: +31 (0)6 209 49 755
Contact: Klik hier
Benne Koeltechniek voorloper met F-gassen certificaat en STEK- erkenning

Benne Koeltechniek uit Vianen is één van de eerste bedrijven die het F-gassen certificaat heeft binnengehaald. Als gevolg van Europese wetgeving moeten alle koeltechnische bedrijven vanaf 1 juli 2011 in het bezit zijn van een F-gassen certificaat. Al in januari 2010 kreeg Benne Koeltechniek dit keurmerk toegekend. Daarnaast voldoet Benne Koeltechniek ook aan de eisen die gesteld worden aan een STEK-erkenning.


Met deze twee keurmerken toont Benne Koeltechniek aan :
Bedrijfscertificaat F-Gassen Regeling, code F.Gas-4.10.0087-NLD-rev.00, ontvangen op 15-01-2010 van Bureau Veritas.

Voor het behalen van het STEK bedrijfscertificaat zijn (ten opzichte van de F-gassen regeling) aanvullende eisen gesteld en getoetst:
Waarom een F-gassen certificaat?
In koelinstallaties wordt gebruik gemaakt van koudemiddelen. Dit zijn chemisch samengesteld stoffen met bepaalde thermodynamische eigenschappen. Deze koudemiddelen zijn zogehete broeikasgassen en vallen onder Europese verordening 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde stoffen (F-gassen).

Onder deze verordening vallen diverse toepassingsgebieden zoals brandblusinstallatie, hoogspanningsschakelaars en ook koeltechnische installaties.

Deze regeling is in Nederland geïmplementeerd door middel van de Ministeriële regeling koeltechniek. Hierin staat vermeld waaraan monteurs en koeltechnische bedrijven moeten voldoen. Aanvullend is de RLK (regeling lekdichtheid) in de gebruikersfase waarin praktisch staat omschreven welke werkzaamheden en inspecties uitgevoerd dienen te worden.

Paragraaf 2. Zorgplicht
Artikel 2.1
  1. De eigenaar van een koelinstallatie draagt zorg voor een zodanig beheer van de koelinstallatie dat verlies van koudemiddel gedurende het gebruik van de installatie wordt voorkomen.
  2. De eigenaar van een koelinstallatie draagt zorg voor controle en onderhoud van de koelinstallatie.
Verder wordt er in de RLK nog een minimale onderhoud/inspectie interval omschreven. De eigenaar heeft ook de verplichting benodigde documentatie bij de koelinstallatie te hebben om aantoonbaar te maken dat het onderhoud uitgevoerd is en door een gecertificeerde monteur van een gecertificeerd bedrijf.

Er wordt verder verplicht dat tijdens onderhoud en inspectie de relevante gegevens genoteerd worden en bij de onderhoudshistorie worden gevoegd.

Door een STEK bedrijf en monteur in te schakelen weet u zeker dat aan al deze verplichtingen worden voldaan.

Merken:


Laatste project: